Εμφυτεύματα Μέσου Ωτός

Δείτε πώς λειτουργεί ένα εμφύτευμα μέσου ωτός.

Το Vibrant Soundbridge, ένα μοναδικό σύστημα εμφυτεύματος μέσου ωτός, παρέχει νέες δυνατότητες ακοής σε άτομα που είτε δεν έχουν παρουσιάσει βελτίωση με τη χρήση απλών ακουστικών βαρηκοΐας ή δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για ιατρικούς λόγους. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν προκύψει μόνιμη απώλεια ακοής μετά από κάποια επέμβαση στον μέσον ους ή όταν τα ακουστικά δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν λόγω χρόνιας φλεγμονής του ακουστικού πόρου (πχ εξωτερική ωτίτιδα). Το Vibrant Soundbridge μπορεί να είναι μια αποτελεσματική λύση για μέτριες έως σοβαρές νευροαισθητήριες βαρηκοΐες , αλλά και για βαρηκοΐες αγωγιμότητας ή μεικτές βαρηκοΐες.

Σε αντίθεση με το ακουστικό βαρηκοΐας – το όποιο μπορεί απλώς να κάνει τους ήχους που εισέρχονται στον ακουστικό πόρο δυνατότερους – το Vibrant Soundbridge μετατρέπει τα σήματα απο το περιβάλλον σε μηχανικές δονήσεις. Αυτή η μηχανική ενέργεια ερεθίζει απευθείας τις δομές του μέσου ωτός και δίνει τη δυνατότητα ακόμα και οι υψηλοί τόνοι να γίνονται αντιληπτοί εξαιρετικά καλά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εμφυτεύματα Vibrant Soundbridge της MED-EL πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας.