Εμφυτεύματα οστικής αγωγιμότητας

Δείτε πώς λειτουργεί ένα εμφύτευμα οστικής αγωγιμότητας.

Το Bonebridge, το παγκόσμια πρώτο ενεργό εμφύτευμα οστέινης αγωγιμότητας, προορίζεται για άτομα με βαρηκοΐα αγωγιμότητας ή μικτή βαρηκοΐα. Στις περιπτώσεις βαρηκοΐας αγωγιμότητας ή στις μικτές βαρηκοΐες , ο ήχος αδυνατεί να περάσει μέσω της φυσικής οδού από το έξω και μέσο ους προς το έσω ους. Με το Bonebridge, τα ηχητικά κύματα μεταδίδονται μέσω της οστέινης αγωγιμότητας απευθείας στο έσω ους, όπου γίνονται αντιληπτοί ως φυσικοί ήχοι.

Το Bonebridge μπορεί να είναι μια αποτελεσματική λύση για άτομα με μόνιμη απώλεια ακοής μετά απο επέμβαση στο μέσο ους, δυσμορφίες, ή γενικά για βαρηκοΐες αγωγιμότητας και μικτές βαρηκοΐες. Είναι επίσης και μια επιλογή και για περιπτώσεις μονόπλευρης κώφωσης. Το Bonebridge εξασφαλίζει τη βέλτιστη δυνατή καθημερινή απόδοση ακοής ενώ παραμένει διακριτικό και δεν κάνει αισθητή την παρουσία του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εμφυτεύματα Bonebridge της MED-EL πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας.