Ακούστε τη ζωή! Φυσικά!

513A4300 (1)

Η εταιρία “INTELLIGENT Hearing” ιδρύθηκε το 2004 και ανέλαβε άμεσα, ως αποκλειστικό της αντικείμενο τότε, την προώθηση και επιστημονική υποστήριξη των Εμφυτευμάτων Ακοής της εταιρίας MED-EL Αυστρίας, τόσο των Κοχλιακών Εμφυτευμάτων “MED-EL”, όσο και των Ακουστικών Εμφυτευμάτων “Vibrant MED-EL”, ως αποκλειστικός διανομέας για την Ελλάδα.

Η “INTELLIGENT Hearing” πρακτικά ανέλαβε τη συνέχιση της επιτυχημένης δραστηριότητας της εταιρίας “MED-EL Hellas”, η οποία, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, καθιέρωσε τη MED-EL στην Ελλάδα ως την πρώτη εταιρία Κοχλιακών Εμφυτευμάτων. Μέχρι και σήμερα, η παρουσία της εταιρίας μας είναι συνεχής σε όλα σχεδόν τα Κέντρα Κοχλιακών Εμφυτεύσεων της Ελλάδας.

Συνέπεια της συνεχούς ανάπτυξης της “INTELLIGENT Hearing” ήταν και η συμμετοχή της το 2008, ως βασικός εταίρος, στη σύσταση της εταιρίας “IntelligENT Medical”, κύρια δραστηριότητα της οποίας είναι η διανομή και υποστήριξη ΩΡΛ προϊόντων και η παροχή state-of-the-art υπηρεσιών στον τομέα των ΩΡΛ χειρουργείων.

Οι δύο εταιρίες, ως όμιλος εταιριών “IntelligENT Group”, συμμετέχουν τακτικά σε ΩΡΛ επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια, όχι μόνο για την προβολή και προώθηση των προϊόντων τους, αλλά και για να συμβάλλουν στην ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΩΡΛ κοινότητας.

Ζητήστε τα προϊόντα μας από το γιατρό σας ή καλέστε μας για να σας συστήσουμε στην κοντινότερη ΩΡΛ κλινική Κοχλιακών Εμφυτεύσεων, Εμφυτευμάτων Μέσου Ωτός ή Εμφυτευμάτων Οστικής Αγωγιμότητας.